Diamond plot: means

meansDiamondPlotjmv(data, items, conf.level = 95, showData = TRUE)

Arguments

data

.

items

.

conf.level

.

showData

.

Value

A results object containing:

results$texta html
results$diamondPlotan image